Tuyển dụng ứng viên, tuyển dụng online, hồ sơ ứng viên trực tuyến, ứng viên, việc làm trực tuyến, việc làm online


Tu Van Nhan Su
Lỗi

Tư vấn Nguồn tài chính

Lập kế hoạch:

Công ty chuẩn bị ngân sách, đề án cho những mục đích nào dưới đây và mức độ phù hợp với những mục đích đó ra sao?

Thiết lập mục tiêu giảm chi phí và tăng doanh số?

Bảo đảm mục tiêu riêng lẻ phù hợp nhịp nhàng với kế hoạch kinh doanh chung?

 

Bảo đảm nguồn tài chính thích hợp cho giai đoạn dự kiến.

Đánh giá tính khả thi của các quyết định đầu tư.

Các ngân sách, đề án trong quá khứ có mức độ chính xác như thế nào?

Các ngân sách, đề án kinh doanh có được thiết lập một cấu trúc như dưới đây hay không:

Phân tích theo từng khách hàng?

Ước lượng sự tăng hoặc giảm khách hàng?

Thị phần kết hợp phân tích thị trường?

Các chỉ tiêu của nhân viên kinh doanh?

Hay chỉ đơn thuần lấy doanh số thực tế của năm trước cộng với tỷ lệ tăng trưởng dự kiến?

Bài viết này thuộc bản quyền VINA HEAD HUNTER, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng bài viết này

Ban quản lý xem xét sự chênh lệch giữa ngân sách/đề án và thực tế đạt được ở mức độ nào?

Bằng cách nào đo lường các chênh lệch?

Chúng có được báo cáo không?

 • Các sai biệt có được thẩm tra không?
 • Các phát hiện được xử lý không?

Ai lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho công ty bạn và chúng được sử dụng cho mục đích nào?

Nội dung dự báo của bạn về dòng tiền đi vào và dòng tiền đi ra là gì?

Các việc trên được làm thường xuyên như thế nào? (Công ty có quy định thực hiện định kỳ các việc trên như thế nào?)

 • Hoạt động của kho có được lập kế hoạch một cách hiệu quả không:
 • Hạn chế tối thiểu các bước sơ kiểm lúc nhận hàng cho đến lúc nhập kho?
 • Tránh ùn tắc trong việc sử dụng bãi bốc dỡ hàng nhập và hàng xuất?
 • Tránh trễ nãi do quy trình xuất hàng đi và hàng bổ sung kho trở lại?  

Thực thi:

Có lý do gì cho những thay đổi đáng kể trong cơ cấu vốn và tỷ lệ an toàn tài chính trong một giai đoạn không?

Ban quản lý có biết chi phí sử dụng vốn của công ty không?

Đánh giá sự phù hợp hay không của tình hình tài chính hiện tại giữa tài sản và nợ trong doanh nghiệp cụ thể là:

 • Lịch sử việc sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp với chiến lược tài chính của ban quản lý như thế nào?
 • Bản chất của tài sản đã được tài trợ là gì?
 • Vòng quay vốn lưu động thường xuyên trong doanh nghiệp là bao nhiêu?
 • Mức tối thiểu của vốn lưu động hàng tháng trong 2 năm qua là bao nhiêu?
 • Tài trợ dài hạn có nên đáp ứng yêu cầu vốn lưu động thiết yếu không?
 • Việc kinh doanh có bị kiềm chế bởi việc thiếu quỹ đầu tư không?

Đạt được sự phân tích về vốn chủ sở hữu và vốn cổ phần phát hành:

 • Quyền của các loại cổ phần về chia cổ tức, biểu quyết, chuyển đổi và chuyển nhượng?
 • Ai đang là cổ đông hiện hữu?
 • Trình bày xu hướng EPS và DPS?
 • Có cổ tức ưu đãi chưa trả không?

Mỗi kho được tổ chức cách nào để tối đa hóa hiệu quả cho việc lấy hàng?

 • Mỗi kho được đo lường hiệu quả như thế nào?
 • Thước đo hiệu quả được thiết lập thế nào:
 • Mức độ giám sát thường xuyên ra sao?
 • Các chỉ tiêu hiện có đạt không?
 • Xu hướng hiệu quả như thế nào trong 2 năm qua?
 • Xem xét tính hiệu quả trong việc sắp xếp quản lý tồn kho thành phẩm:
 • Có bao nhiêu mặt hàng tồn kho?
 • Các mặt hàng được lập nhóm thế nào?
 • Thời gian tồn kho bình quân (theo tuần) của từng nhóm và toàn bộ là bao lâu?
 • Tỷ lệ cân đối tồn kho của các mặt hàng không đổi trong 12 tháng qua là bao nhiêu?
 • Bao nhiêu hàng tồn kho bị quá hạn sử dụng hay lỗi thời?
 • Kho được bố trí hiệu quả không:
 • Khu vực nhận hàng và gửi hàng có được phân biệt rõ không?
 • Khu vực bốc xếp và tồn trữ có được đánh dấu rõ ràng và phân chia có hợp lý không? (theo chủng loại sản phẩm, mức độ di chuyển…)
 • Danh sách bốc dỡ có được bố trí trật tự để giảm khoảng cách di chuyển không?
 • Việc tồn trữ có dễ dàng cho việc luân chuyển kho không?

Thiết lập cách tổ chức và sắp xếp khu vực tồn trữ thành phẩm:

 • Có được tổ chức dễ dàng cho việc vận chuyển từ khâu sản xuất ra đến khâu giao hàng không?
 • Có cách nào tăng thêm hiệu quả hơn không?
 • Các yếu tố sau ảnh hưởng đến mức độ tồn trữ như thế nào:
 • Thay đổi trong nhu cầu đến nỗi khó khăn trong dự báo?
 • Nhiều loại sản phẩm và không chuẩn hóa?
 • Số lượng kho theo địa điểm?
 • Các cơ hội cho giao hàng trực tiếp?
 • Có động thái nào nhằm giảm tồn kho đã được thực hiện bởi ban quản lý? Có động thái nào khác tương tự cần làm để giảm tồn kho hơn nữa?
 • Cho biết lý do trong bất kỳ trường hợp tăng tồn kho nào? Chúng có cho thấy những quyết định/hoạt động nào nên tránh?

Quản lý:

Ban quản lý có nắm phần chủ động trong quy trình kiểm soát không:

Ban quản lý thiết lập công tác kiểm soát phải không?

Ban quản lý có rà soát thông tin không?

Ban quản lý có cấp quyền chi tiêu không?

Ai có quyền đại diện công ty đặt hàng?

Ban quản lý có hiểu hệ thống kiểm soát công ty?

Ban quản lý kiểm soát các lĩnh vực sau như thế nào:

 • Lương bổng
 • Nợ phải thu
 • Nợ phải trả
 • Tồn kho
 • Tài sản cố định

Hành động nào bảo đảm tất cả tài sản được bảo vệ tốt?

Cấu trúc phân quyền như thế nào?

Ai chịu trách nhiệm giải trình cho từng tài sản cố định và mục đích sử dụng?

Bạn có biết cấu trúc các chi phí của bạn và chúng được phân bổ như thế nào?

Ai lên chương trình các hoạt động tiết giảm chi phí?

Hệ thống kiểm soát nào cho việc khai báo thuế và nộp thuế?    

 

TuVanNhanSu.com là website cung cấp những kiến thức, bài viết, tư vấn chuyên biệt về nhân sự của VINA HEAD HUNTER- vui lòng ghi rõ nguồn khi lấy bài viết từ website này. Chân thành cảm ơn 

 

Lời bình (0)add comment

Viết lời bình
You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tuyển dụng việc làm

Hiện có 36 khách Trực tuyến

Việc làm mới nhất


CÔNG TY CP TÌM VIỆC NHANH- Tuyển dụng ứng viên - Tuyển dụng ứng viên cho doanh nghiệp - Tuyển dụng nhanh

Tuyển dụng ứng viên, tuyển dụng nhân sự, Hồ sơ ứng viên, Ứng viên trực tuyến
CÔNG TY CP TÌM VIỆC NHANH - Thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực tìm việc nhanh, tuyển dụng nhanh
Trụ sở : 365 Lê Quang Định - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh
TEL : (08)355 00 040 - 355 00 041 - 355 000 42     FAX : (08)351 58 466