Tuyển dụng ứng viên, tuyển dụng online, hồ sơ ứng viên trực tuyến, ứng viên, việc làm trực tuyến, việc làm online


Tu Van Nhan Su
Lỗi

Quản lý nguồn nhân lực phục vụ khách hàng

Giải pháp 15: Xây dựng bảng hướng dẫn công việc

  •    Trường hợp ứng dụng thích hợp

Mỗi vị trí trong doanh nghiệp đều phải có bảng hướng dẩn công việc. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để hiểu được những nhiệm vụ công việc của từng vị trí trong trung tâm phục vụ khách hàng

 

 

Giải pháp 16: Quy trình tuyển chọn nhân viên dịch vụ khách hàng

  •   Trường hợp ứng dụng thích hợp

Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách  tuyển chọn nhân viên phục vụ khách hàng.

 

 

Giải pháp 17: Đào tạo nhân viên dịch vụ khách hàng

  •  Trường hợp ứng dụng thích hợp

 Nhân viên mới sau khi vào doanh nghiệp đều phải trải qua một thời gian đào tạo mới có thể làm tốt công việc của mình. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết việc đào tạo nhân viên phục vụ khách hàng bao gồm những nội dung gì.

 

 

Giải pháp 18: Phương pháp đào tạo cấp quản lý

  •   Trường hợp ứng dụng thích hợp
Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách làm thế nào để đào tạo nhân viên cấp quản lý của bộ phận phục vụ khách hàng.

 

 

Giải pháp 19: Quản lý và dự tính kinh phí đào tạo

  •   Trường hợp ứng dụng thích hợp

Việc triển khai các hoạt động đào tạo giáo dục của doanh nghiệp cần phải có đủ kinh phí để đảm bảo việc thực hiện, đồng thời, bộ phận đào tạo có trách nhiệm làm cho việc đầu tư và đào tạo có hiệu quả

 

Giải pháp 20: Bồi dưỡng năng lực và phẩm chất của nhân viên dịch khách hàng

  • Trường hợp những ứng dụng thích hợp

Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để hiểu được một nhân viên phục vụ khách hàng cần có khả năng và phẩm chất gì

 

Giải pháp 21: Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên dịch vụ

  • Trường hợp ứng dụng thích hợp

Đạo đức nghề nghiệp là quy phạm qui định hành vi mà một người nên tuân theo trong lao động và công việc của mình. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiế dưới đây để biết cách bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp của một nhân viên quản lý khách hàng

 

Giải pháp 22: Nhân viên dịch vụ khách hàng tự phát hiện ra khả năng của mình

  • Trường hợp ứng dụng thích hợp

Trong công việc thường ngày, các nhân viên phục vụ khách hàng nên tự khai thác khả năng của mình. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để nắm được nội dung cụ thể


 

Giải pháp 23: Quản lý thành tích và hiệu quả của nhân viên dịch vụ khách hàng

  •  Trường hợp ứng dụng thích hợp

Quản lý hiệu quả và thành tích là trung tâm của việc quản lý nguồn nhân lực. Cho dù tri thức của bạn phong phú đến đâu, kỹ năng tuyệt vời đến đâu, thái độ tốt đến đâu, mà không có thành tích hiệu quả hoặc mức độ hiệu quả thấp thì đều không có sức thuyết phục.

 

Giải pháp 24: Hiểu được áp lực mà nhân viên phục vụ phải đối mặt

  •  Trường hợp ứng dụng thích hợp

Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để hiểu được những áp lực công việc mà nhân viên phục vụ khách hàng phải đối mặt hàng ngày

 
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Tuyển dụng việc làm

Hiện có 29 khách Trực tuyến

Việc làm mới nhất


CÔNG TY CP TÌM VIỆC NHANH- Tuyển dụng ứng viên - Tuyển dụng ứng viên cho doanh nghiệp - Tuyển dụng nhanh

Tuyển dụng ứng viên, tuyển dụng nhân sự, Hồ sơ ứng viên, Ứng viên trực tuyến
CÔNG TY CP TÌM VIỆC NHANH - Thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực tìm việc nhanh, tuyển dụng nhanh
Trụ sở : 365 Lê Quang Định - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh
TEL : (08)355 00 040 - 355 00 041 - 355 000 42     FAX : (08)351 58 466